Cecilia Wåhlstedt

Cecilia Wåhlstedt

 Forskare

 cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2146

Forskningsintressen
Genom min forskning vill jag förbättra kunskapen om den heterogenitet som är vanligt förekommande hos barn och ungdomar med ADHD, trots- och uppförandeproblematik samt CU-drag. Denna heterogenitet beror framförallt på individuella skillnader inom ett antal aspekter; (1) neuropsykologiska processer såsom exekutiva funktioner, reaktionstidsvariabilitet och motivation, (2) emotionsreglering och emotionell reaktivitet, (3) samtidiga beteendeproblem (4) föräldrar- och barnrelationen (5) ålder och (6) kön.

Forskningsområden
Barn med annorlunda utveckling, Självreglering, Socialkognition

Publikationer