Dorota Green

Dorota Green

 Alumn (fil.dr 2014
 och postdoktor)

Forskningsintressen
Genom min forskning hoppas jag kunna bidra till en bättre förståelse för hur barn lär sig att förstå sin sociala omgivning. Jag är särskilt intresserad av hur spädbarn utvecklar en förståelse av andras handlingar och hur denna förståelse formas av erfarenhet, dels av barnets egna motoriska färdigheter (alltså de handlingar de själva kan utföra) och dels av den miljö och kulturella kontext barnet befinner sig i. I de flesta av mina studier tittar jag på dessa processer genom att mäta barnens ögonrörelser. Jag är också intresserad av motorisk utveckling och planering i relation till verktygsanvändning.

Forskningsområden
Socialkognition, Motorisk utveckling

Publikationer