Emilia Thorup

Emilia Thorup

 Alumn (filosofie doktor 2017)

 emilia.thorup@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 5752

Forskningsintressen
Min forskning rör tidig utveckling hos barn med autismspektrumtillstånd (AST). Jag intresserar mig särskilt för hur delad uppmärksamhet och förmåga att följa blick utvecklas hur barn som själva har en AST-diagnos, eller som har ett äldre syskon med AST.

Forskningsområden
Barn med annorlunda utveckling, Socialkognition, Uppmärksamhet och perception, Kognitiv utveckling

Publikationer