Erik Truedsson

Erik Truedsson

 Doktorand

 erik.truedsson@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2142

Forskningsintressen
Min forskning är inriktad på hur prosocialt beteende påverkar socio-emotionella processer och exekutiva funktioner. Jag är särskilt intresserad av hur prosocialt beteende longitudinellt relaterar till emotional reaktivitet och inhibition.

Forskningsområden
Självreglering, Socialkognition, Barn med annorlunda utveckling

Publikationer