Gunilla Stenberg

Gunilla Stenberg

 Forskare

 gunilla.stenberg@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2122

Forskningsintressen
Min forskning rör barnets tidiga sociala och kognitiva utveckling, hur små barn deltar i socialt samspel med andra människor och uppfattar och avläser andra människors beteenden. Speciellt är jag intresserad av hur barn informerar sig och lär sig om omvärlden genom att se hur andra gör, s.k. socialt refererande. Frågor som är centrala är bland annat varför barn väljer att lita mer till information som förmedlas av vissa personer än av andra.

Min forskning rör även hur barn och unga med synnedsättning informerar sig om omvärlden, bl.a. genom det sociala samspelet med andra personer.

Jag intresserar mig också för hur barn lär sig genom att imitera andras beteenden och hur detta går till. Ytterligare ett intresseområde rör barns förmåga att reglera starka känslor (emotionsreglering) och vad som styr denna förmåga.

Publikationer