Kahl Hellmer

Kahl Hellmer

 Doktorand

 kahl.hellmer@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 5788

Forskningsintressen
Min forskning är inriktad på hur barns åsikter och beteenden påverkas av andras, både jämnåriga och vuxna. Jag är också intresserad av pupillförändingar som mått på kognitiva mekanismer samt reglering och nivåer av neurotransmittorer.

Forskningsområden
Uppmärksamhet och perception, Socialkognition, Barn med annorlunda utveckling

Publikationer