Linda Forssman

Linda Forssman

 Forskare

 linda.forssman@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2142

Forskningsintressen
Min forskning specialiserar sig på att förstå hur uppmärksamhet, kognitiva och sociala färdigheter utvecklas under spädbarnsåldern och tidig barndom. Frågor som motiverar min forskning handlar om hur utvecklingen av dessa färdigheter påverkas av erfarenheter och specificering av markörer som predicerar typiska och atypiska utvecklingsbanor. Jag använder flera olika metoder, såsom ögonrörelsmätning (eye-tracking), ERP-mätningar, strukturerade observationer och enkätdata. I min forskning använder jag mig av experimentell och longitudinell design, samt tillvägagångsätt för att undersöka individuell skillnader.

Forskningsområden
Kognitiv utveckling, Socialkognition, Uppmärksamhet och perception

Publikationer