Linn Andersson Konke

Linn Andersson Konke

 Doktorand

 linn.andersson.konke@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2103

Forskningsintressen
Min forskning fokuserar på små barns utveckling av självreglering och exekutiva funktioner, i synnerhet hos barn med neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD och Autism. Förmågan att reglera och anpassa sitt beteende och agerande är en förutsättning för bland annat inlärning och social interaktion vilket barn med ADHD eller Autism ofta har svårigheter med. En viktig del i mitt arbete är därför att undersöka huruvida bristande självregleringsförmåga utgör en tidig riskfaktor för utveckling av senare ADHD och/eller Autism.

Forskningsområden
Självreglering, Barn med annorlunda utveckling, Uppmärksamhet och perception

Publikationer