Marcus Lindskog

Marcus Lindskog

 Forskare 
 Principal Investigator

 marcus.lindskog@psyk.uu.se

Forskningsintressen
Det övergripande målet för min forskning är att förstå de processer som är involverade när människor använder numerisk information. Jag gör det genom att integrera perspektiv från kognitiv psykologi, psykofysik och utvecklingspsykologi. Mitt arbete har två huvudspår. I det första undersöker jag egenskaperna hos ett primitivt kognitivt system, det Approximativa Nummersystemet (ANS), som finns redan hos spädbarn och som tros ligga till grund för senare matematisk förmåga. Det andra spåret undersöker hur vuxna och spädbarn extraherar och processar statistiska regelbundenheter i sin miljö för att kunna göra intuitiva statistiska bedömningar. I mitt arbete med spädbarn använder jag primärt ögonrörelsemätningar och beteendeobservationer.

Forskningsområden
Kognitiv utveckling

Publikationer