Mari Fransson

Mari Fransson

 Alumn (postdoktor)

Forskningsintressen
Mina aktuella forskningsintressen rör huruvida individuella skillnader i anknytning kan spåras i spädbarns socio-kognitiva förmågor redan under första levnadsåret, dvs. innan anknytning först mäts. Jag är också intresserad av vilken betydelse föräldrars pre- och postnatala psykiska hälsa, liksom spädbarnets temperament i samspel med omvårdnadsmiljön, har för framtida anknytningsstatus. Tidigare har jag varit involverad i ett forskningsprojekt rörande anknytningen hos barn i mellanbarndomen vars mödrar har en intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med kollegor har jag i ett longitudinellt projekt undersökt vilken betydelse anknytningen i mellanbarndomen och tidig vuxen ålder har för personlighet och socialt fungerande.

Forskningsområden
Anknytning, Socialkognition

Publikationer