Maria Johansson

Maria Johansson

 Alumn (filosofie doktor 2015)

Forskningsintressen
Jag är intresserad av den tidiga utvecklingen av uppmärksamhet och kognitiva kontrollfunktioner, ex. korttids-/arbetsminne och inibition, samt hur dessa funktioner är relaterade till temperamentsdrag så som effortful control, aktivitetsnivå och negativ affekt. I min forskning tittar jag även på hur familjefaktorer, språk- och motorisk utveckling relaterar till dessa kognitiva funktioners utveckling under barnens tre första levnadsår.

Publikationer