Marta Bakker

Marta Bakker

 Filosofie doktor

 marta.bakker@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2202

Forskningsintressen
Min forskning fokuserar på barns tidiga socialkognition. I mina studier tittar jag närmare på hur barn förstår andras handlingar och gester. Jag är särskilt intresserad av hur perception hänger ihop med erfarenhet samt hur tidiga sociala processer relaterar till senare sociala färdigheter. Jag studerar dessa processer genom att mäta hjärnaktivitet med hjälp av EEG.

Forskningsområden
Socialkognition, Motorisk utveckling

Publikationer