Martyna Galazka

Martyna Galazka

 Alumn (filosofie doktor 2017)

 martyna.galazka@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2347

Forskningsintressen
I min forskning fokuserar jag på tidig social perception. Jag är särskilt intresserad av kopplingen mellan enkla visuella signaler och kognitiva processer på en högre nivå, såsom hur rörelser uppfattas hos typisk och atypiskt utvecklade spädbarn.

Forskningsområden
Uppmärksamhet och perception, Socialkognition, Barn med annorlunda utveckling

Publikationer