Matilda Frick

Matilda Frick

 Filosofie doktor

 matilda.frick@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 57 77

Forskningsintressen
Min forskning handlar om hur vår förmåga till självreglering utvecklas, om hur inre egenskaper hos barnet och miljöfaktorer påverkar utvecklingen. Mer specifikt så är jag intresserad av hur barnets temperament och tidig förmåga till uppmärksamhet interagerar med miljöfaktorer som t ex föräldrarnas sensitivitet och förmåga att leda barnet vid problemlösning, i utvecklingen av exekutiva funktioner och senare adhd-symtom.

Forskningsområden
Självreglering, Uppmärksamhet och perception, Anknytning, Barn med annorlunda utveckling, Motorisk utveckling

Publikationer