Pär Nyström

Pär Nyström

 Forskare

 par.nystrom@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2139

Forskningsintressen
Att hitta tidiga markörer för autism och ADHD är viktigt vår förståelse av hur dessa tillstånd uppkommer, utvecklas, och påverkas av både arv och miljö. Dessa utvecklingsdiagnoser, som framträder gradvis under de första levnadsåren, beror sannolikt inte på en enda bakomliggande faktor utan är ett resultat av många samverkande faktorer. I min forskning undersöker vi därför uvecklingen av många olika perceptuella och kognitiva processer. Mina specialintressen är ögonrörelser, EEG, 3D-motion-tracking och signalbehandling.

Forskningsområden
Barn med annorlunda utveckling, Socialkognition, Uppmärksamhet och perception, Motorisk utveckling

Publikationer