Sheila Achermann

Sheila Achermann

 Doktorand

 sheila.achermann@psyk.uu.se

Forskningsintressen
Min forskning inriktar sig på kunskap om den tidiga utvecklingen av neuropsykiatriska svårigheter. Jag är speciellt intresserad av atypiska I den motoriska utvecklingen. Dessutom är jag del av ett interdisciplinärt, europeiskt nätverk (BRAINVIEW European Training Network). Inom BRAINVIEW fokuserar vi på att producera ny kunskap och att utveckla nya tillvägagångssätt som kan bana väg för tidig diagnos och behandling.

Forskningsområden
Barn med annorlunda utveckling, Motorisk utveckling

Publikationer