Tommie Forslund

Tommie Forslund

Tommie Forslund

 Filosofie doktor, alumn

 tommie.forslund@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2154

Forskningsintressen
Min forskning är inriktad på barns utveckling av självregleringsförmågor (t.ex. anknytning, emotionsreglering, exekutiva funktioner) och hur dessa är relaterade till utagerande beteendeproblem och ADHD symptom..

Forskningsområden
Anknytning, Självreglering, Barn med annorlunda utveckling

Publikationer