Hjärnan skulpteras fram i mötet med omvärlden

Konst och forskning visar hur!

Välkommen till Linnéanum där konst och forskning samverkar för att främja upplevelser, dialog och reflektion kring små barn och deras möjligheter.  Kom med din grupp, en vän eller dina barn/barnbarn 0-3 år.

Hur kan vi förstå hjärnans sätt att bygga upp kunskap om världen? Med lek, lust och nyfikenhet som drivkraft tar barnet sig an sitt nya universum genom att undersöka, leka och spegla sig själv i sina upptäckter. Barnets sätt att undersöka sin nya värld kan jämföras med konstnärens och forskarens lust att utforska okänd terräng där visioner och frågor outtröttligt prövas mot verkligheten om och om igen.

Medfödda och inlärda beteenden är i dialog med omgivningen.  Ett litet barns hjärna utvecklas oerhört snabbt de första levnadsåren och de neurala nätverk som gror under denna period gör barnet extremt receptivt för olika uttryck som färg, ljus, ljud, form och samspelet med andra.  Spädbarn är inte små inuti!

Konstverken på Linnéanum lyfter betydelsen av vår kropp, vår fantasi och nyfikenhet för vår hjärnas tankeförmåga.  Alla bjuds in att uppleva konstverken, delta i samtal och komma med förslag hur vi tillsammans kan fortsätta utforska barnets upplevelser och plats i samhället.  Kan vi utveckla ett ”BVC för de inre tillväxtkurvorna”, där fokus ligger på barns tankar och upplevelser som komplement till dagens fokus på tillväxt och fysisk miljö?