Utbildning

Vid Institutionen för psykologi utbildas studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Totalt utbildas här närmare 700 heltidsstuderande varje år.

Fristående kurs eller program? Grundnivå eller avancerad nivå? Yrkesexamen eller allmän examen? Läs mer här!

Institutionens största utbildningsuppdrag är Psykologprogrammet och institutionen står som värd för Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Dessutom medverkar institutionen i utbildningen på flera andra program inom Uppsala universitet där psykologiämnet ingår.

Som fristående kurser ges bl.a. Psykologi A, Psykologi B, Psykologi C, Musikpsykologi A1, Musikpsykologi A2 och Psykologi med inriktning mot arbetsliv B.

På avancerad nivå finns Masterprogrammet i psykologi och psykologi finns även med som ett av huvudområdena inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Institutionen är också värd för det avancerade yrkesprogrammet Psykoterapeutprogrammet.

Forskarutbildningen inom psykologi omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, alternativt två år för licentiatexamen.

Utöver detta ger institutionen även specialutformade uppdragsutbildningar genom avtal med juridiska personer.

Institutionen erbjuder också kompletteringsutbildning för personer med psykologexamen från land utanför EU/EES-området som vill ansöka om svensk psykologlegitimation (länken går till en sida på Uppsala universitets huvudwebbplats).

Senast uppdaterad: 2023-11-06