Avancerad nivå

Program

Vid Institutionen för psykologi kan du läsa tre program på avancerad nivå: Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi, Masterprogram i psykologi och Psykoterapeutprogrammet.

  • Masterprogrammen leder fram till en generell examen: magisterexamen eller masterexamen.
  • Psykoterapeutprogrammet är ett avancerat yrkesprogram som leder fram till en yrkesexamen: psykoterapeutexamen. Programmet är ett påbyggnadsprogram för i första hand personer med avlagd läkar-, psykolog-, eller socionomexamen, och är ackrediterat av Sveriges Psykologförbund som specialistutbildning för psykologer (inriktning: Psykologisk behandling/psykoterapi). Utbildningen ges med start var tredje termin: VT 2021, HT 2022, VT 2024 o.s.v. Ansökan görs den termin som föregår utbildningsstart.

Fristående kurser

Inga fristående kurser på svenska på avancerad nivå erbjuds för närvarande.

Senast uppdaterad: 2023-08-24