Studieplan för Psykoterapeutprogrammet

Psychotherapy Programme

 • 90 högskolepoäng
 • Programkod: SPT2Y
 • Fastställd: 2015-08-24
 • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-12-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Diarienr: SAMFAK 2021/52 Doss 3:2:1
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Termin 1

Termin 2

Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik II (5 hp)

Termin 3

Syndromspecifik KBT I (5 hp) 
Transdiagnostisk och processbaserad KBT (5 hp) 
Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik III (5 hp)

Termin 4

Syndromspecifik KBT II (5 hp) 
Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik IV (5 hp) 
Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp) - 5 poäng termin 4, resterande 10 poäng termin 6

Termin 5

Etablerade psykoterapisystem (5 hp) 
Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik V (5 hp) 
Kliniska anpassningar av KBT (5 hp)

Termin 6

Vetenskapligt arbete/specialistarbete (15 hp) - 5 poäng termin 4, resterande 10 poäng termin 6
Psykoterapeutprofessionen samt klinisk praktik VI (5 hp)

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)