Studieplan för Psykoterapeutprogrammet

Psychotherapy Programme

  • 90 högskolepoäng
  • Programkod: SPT2Y
  • Fastställd: 2015-08-24
  • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2017-11-26
  • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
  • Diarienr: SAMFAK 2015/69
  • Studieplanen gäller från: HT 2016
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk