Forskarutbildningsseminarier

Inom ramen för forskarutbildningen sker en granskning och diskussion av doktorandernas arbeten, vanligen i form av ett halvtidsseminarium och ett slutseminarium. Dessa seminarier involverar förutom den doktorand som inleder seminariet två speciellt utsedda granskare som får speciellt avsatt tid att diskutera studiernas innehåll med doktoranden. Vid dessa seminarier presenterar normalt doktoranden först innehållet i studierna i ca 30-40 minuter. Därefter ägnas huvudelen av seminariet, ca 60 minuter, till en diskussion mellan de två granskarna och doktoranden, bl a som en träning inför den riktiga disputationen. Seminariet avslutas med en kortare frågestund där alla närvarande kan resa frågor.

För detaljer om tid och plats hänvisas till kalendariet (där det även finns program i PDF att ladda ned).

Andra seminarier

Förutom forskarutbildningsseminarier har institutionen ett varierande antal forskningsseminarier, bl.a. det stående Allmänna seminariet. Läs mer på sidan Forskningsseminarier.