Individuell studieplan

Varje forskarstuderande ska ha en individuell studieplan. Av denna ska framgå dels vilket arbete som den forskarstuderande avser att utföra under det år för vilket planen gäller, dels vad som redan har utförts. De individuella studieplanerna är det viktigaste instrumentet för att främja en strukturerad utbildning. 

För att underlätta arbetet med de individuella studieplanerna finns en studieplansblankett som kan fyllas i direkt i datorn och sedan skrivas ut. Tänk på att spara den ifyllda individuella studieplanen så att du kan återanvända den ifyllda blanketten nästa år. Du hittar blanketten på Samhällsvetenskapliga fakultetens sida Studieplaner i Medarbetarportalen.