Forskarutbildningskurser

Obligatoriska metodkurser och valbara kurser ges med ett visst intervall men avvikelser sker. Vissa kurser i ämnesteori kan ibland ges som individuella läskurser. Förutom de som nedan nämns kan också andra tillfälliga kurser ges på institutionen. Det förväntas att de ämnesteoretiska och valfria kurserna väljs i samråd med handledaren så att de tillsammans garanterar ett innehåll med en bredd som går utöver avhandlingens ämne.

Kursplan finns inte ännu för alla kurser. Beskrivningen av kurserna kommer succesivt att kompletteras i samband med att resp kurs ges.

Obligatorisk kurs i metod

Valbara kurser i metod

Valbara kurser i ämnesteori

Valfria kurser

Valfria kurser (läskurser, metodkurser och individuell fördjupning i avhandlingsarbetet) kan läsas på institutionen eller annorstädes.

Tillfälliga kurser

Senast uppdaterad: 2024-01-08