Beteendevetenskapligt kandidatprogram 2020/2021

Bild för Beteendevetenskapligt kandidatprogram 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. En unik termin inriktad mot utvärdering öppnar också för en arbetsmarknad inom kvalificerad utredning.

Om programmet

Beteendevetenskaplig kunskap är viktig i alla delar av arbetslivet. Det kan gälla så vitt skilda områden som skola, vård och omsorg, handel och reklam, underhållning och kommunikation, teknik och miljö. Att kunna kommunicera till grupper och att kunna förstå villkoren för individuell, organisatorisk och samhällelig förändring är något som underlättas av beteendevetenskapligt kunnande. Kunskapen om mänskligt beteende kan bidra till förbättrade villkor för människor i olika situationer. En beteendevetenskaplig utbildning innehåller etisk självreflektion och i sin yrkesverksamhet ska personer med denna utbildning kunna ansvara för att kunskapen inte missbrukas.

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet syftar till att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med individer, grupper och organisationer med en beteendevetenskaplig kompetens både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Programmet ger dig en bred och teoretisk kunskap och du kan ha fördelar av tidigare arbetslivserfarenhet. Du kan även bygga på utbildningen med ytterligare kurser och utbildningar på avancerad nivå för att bredda dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Den här utbildningen har nästan inga praktiska moment, utan den handlar främst om att skapa teoretisk kunskap och förståelse inom de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi och socialpsykologi.

Utbildningen bygger på beteendevetenskaplig grund, det vill säga den vetenskapliga kunskapen om människan och om människors beteende i grupp och samhälle.

Efter avslutad utbildning innehar du särskild kompetens vad gäller utvärdering.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, psykologi eller socialpsykologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Nicole Högberg
Från:  Uppsala
Läser:  Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde mellan flera olika snarlika utbildningar men det blev beteendevetarprogrammet för att jag tyckte att samtliga kurser i där verkade spännande och roliga. Jag tyckte också att programmet kändes väldigt brett vilket jag såg som en fördel. 

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är spännande och roligt, med mer eget ansvar än till exempel på gymnasiet. Man har inte heller samma student och lärarrelation som man har haft tidigare, men vi har istället pluggat mycket tillsammans och hjälpt varandra i klassen. Det är bra att man kan styra lite över sin egen tid och bestämma själv när man pluggar och inte.  

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Lärarna är väldigt professionella och det märks tydligt att de lägger ner mycket tid på kurserna, att de hela tiden vill förbättra sig och fokuserar på att studenterna ska vara nöjda. I övrigt så är Uppsalas studentkultur superrolig och man lär känna så mycket folk genom olika studentaktiviteter. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Dagarna varierar lite beroende på vilka kurser vi läser. Men oftast har vi någon föreläsning och sedan sitter man kanske kvar på skolan och pluggar en stund inför en inlämning eller tentamen.  

Vad är typiskt för din utbildning?
– Typiskt för min utbildning är att vi är ett ganska litet program vilket gör att det är väldigt familjärt. Vi umgås mycket över årskurserna och hittar på många saker med hela programmet. 

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var såklart jättepirrig inför första tentan. Men vi hade pluggat mycket tillsammans i klassen och fått tips och hjälp av årskursen över, så det gick ändå väldigt bra. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att få en bred utbildning som ger mig många möjligheter ute på arbetsmarknaden. 

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Studentlivet i Uppsala är så himla kul. Jag har bott här både som student och inte. För studenter har Uppsala mycket att erbjuda. Det finns en massa roliga aktiviteter för studenter att engagera sig i – jobba på nation eller gå med i ett lag. Mitt allra bästa minne från studietiden är nollningen, allt var så rolig och man fick lära känna jättemånga nya personer. Mitt allra, allra bästa minne är min första gasque (finare sittning för studenter med mat, underhållning och dans), det är en så förväntansfull spänning som ligger i luften inför en sittning. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Stockholms nation. Och Botaniska trädgården som är så fin på sommaren!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg är helt klart det bästa som finns! 

Vad gör du om 5 år?
– Om 5 år jobbar jag som beteendevetare på ett företag och är med och utvecklar och driver företaget framåt! 

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års studier, och består av två delar. Den första delen utgör en bas på tre terminer där du läser kurserna Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, Sociologi och socialpsykologi A och Pedagogik A. Den andra delen är en påbyggnad då du väljer ett fördjupningsämne: psykologi, socialpsykologi eller pedagogik, vilket du läser under sammanlagt två terminer (B- och C-nivå). Som student på programmet har du platsgaranti till fördjupning inom ett av de tre ämnena, men det går inte att ge garantier för vilket av de tre ämnena du kan fördjupa dig inom.

Psykologi handlar om människans beteenden, känslor, tankar och samspelet med andra människor. Psykologin studerar människans upplevelser, dess orsaker och konsekvenser ur ett såväl biologiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Ämnet kan delas in i en mängd olika kunskapsområden och i den inledande delkursen i psykologi ges en introduktion till dessa, därefter fördjupas tre kunskapsområden under terminens resterande tre delkurser.

Den sociologiska socialpsykologin studerar relationen mellan människa och samhälle i dess minsta form, nämligen gruppen. Man studerar hur individ och grupp påverkar varandra samt de processer som sker i en grupp till exempel ledarskap, normbildning och uppfostran. Man studerar även hur tänkande och språk sammanhänger med och ingår i de sociala processerna.

Inom pedagogiken studeras fenomen som hänger samman med uppfostran, utbildning och annan systematisk påverkan av betydelse från samhällets synpunkt. Även människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras.

På femte terminen, före den avslutande C-kursen inom ditt fördjupningsämne, läser samtliga studenter inom programmet en specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering, Utvärdering B. Denna termin innefattar perspektiv på utvärdering, metoder för utvärdering såsom intervju, enkätkonstruktion och orientering om test.

Kurser inom programmet

Termin 1
Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 hp

Termin 2
Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 3
Pedagogik A, 30 hp

Termin 4
Psykologi B eller Socialpsykologi B eller Pedagogik B, 30 hp

Termin 5
Utvärderingsterminen, 30 hp:
Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 10 hp
Sociologisk utvärderingsmetod, 10 hp
Psykologisk utredningsmetod, 10 hp

Termin 6
Psykologi C eller Socialpsykologi C eller Pedagogik C, 30 hp

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen bedrivs på heltid i sex terminer. Undervisningen ges i form av: föreläsningar, seminarier, handledning på laborationer, uppsatsarbete och fördjupningsuppgifter.

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Examination av kunskaper sker både skriftligt och muntligt i form av skrivningar och rapporter, redovisningar och uppsatsarbeten.

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande är både en form av examination och en förutsättning för examination av annat slag.

Karriär

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med individer, grupper och organisationer både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Programmet ger dig i huvudsak en bred och teoretisk beteendevetenskaplig kunskap och specialisering inom utredning- och utvärderingsmetod vilket förbereder dig för arbetsmarknaden.

Möjliga arbeten för personer med beteendevetenskaplig utbildning finns inom till exempel information och kommunikation, ungdomsvård, kriminalvård, förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, rehabiliterings- och behandlingsarbete samt stödjande eller rådgivande arbete.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2500 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Karin Rehn

karin.rehn@psyk.uu.se