Studieplan för Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Bachelor's Programme in Behavioural Sciences

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Fördjupning, B-nivå.

Termin 5

Termin 6

Fortsatt fördjupning, C-nivå.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2007: