Studieplan för Psykologprogrammet

Psychology Programme

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 4

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Period 4

Termin 6

Period 1

Period 2

Termin 7

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 8

Period 1

Period 3

Period 2

Termin 9

Period 1

Period 3

Period 4

Termin 10

Period 1

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2015)