Uppdragsutbildningar

Institutionen för psykologi ger också uppdragsutbildningar, d v s utbildningar i personalutbildningssyfte, som avtalats med s k juridisk person (företag, myndigheter) och ersätts av denne. Sådana kurser kan alltså inte följas av andra än de köparen anmält som deltagare.