Utbytesstudier

Allmänt

Utlandsutbyten vid Uppsala Universitet kan göras via institutionen samt via Internationella kansliet.

Utbytesstudier inom Institutionen för psykologi gäller både för programstudenter och för studenter på fristående kurser.

Målet för utbytesstudier vid Institutionen för psykologi är bl.a. att uppnå balans i utlandsutbytet, d.v.s. antalet inresande och utresande studenter ska i största möjliga mån stämma överens.

Institutionen för psykologi har tidigare haft flera utbytesavtal med universitet i Europa, men utifrån att institutionen arbetar med att skapa en balans i utbyten så har utbytesavtalen minskat. Institutionen ingår i ett nätverk för psykologiinstitutioner i Norden.

Kravet för att få göra utbytesstudier vid Uppsala universitet är att studenten har läst minst ett år vid svenskt universitet samt är aktiv vid Uppsala Universitet, d.v.s. studerar vid ansökningstillfället och behärskar undervisningsspråket engelska.

Fristående kurs och Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Studenter som läser fristående kurs alt Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet hittar utbytesmöjligheter på internationella kansliets sida, se denna sida.

Det finns många utbytesmöjligheter som kan kombineras ihop inom program eller till utbildning. Diskutera gärna med Internationella koordinatorn på institutionen vilka möjligheter du har för utbyten och dina framtidsplaner.

Observera! Det finns inga ”färdiga” utbyten för studenter inom fristående kurs och Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet via institutionen.

Psykologprogrammet

Utlandsutbyten på Psykologprogrammet görs främst under termin 3 och termin 4.

Institutionen arbetar för att skapa avtal där studenter inom psykologprogrammet ska kunna tillgodoräkna sig sina utbytesstudier inom programmet.

Det är ofta möjligt att tillgodoräkna sig utbyten till länder inom Norden, via Nätverket inom Nordplus för Psykologiinstitutioner.

När det gäller utbyten inom Europa och övriga världen så är det just nu endast utbytet via Internationella kansliet till Universitetet i Groningen där det är möjligt att tillgodoräkna kurser inom psykologprogrammet.

När det gäller övriga utlandsutbyten så är det inte alltid möjligt att tillgodoräkna kurser från utbytesuniversiteten till Psykologprogrammet.

Institutionen arbetar med att skapa fler ”direktavtal” med universitet inom Europa, d.v.s. avtal där institutionen arbetar för att studenter ska kunna läsa kurser på ett universitet utomlands och kunna tillgodoräkna dessa inom Psykologprogrammet.

Utbyten inom Psykologprogrammet kan även göras under termin 6 (praktik) samt under termin 9 alt. termin 10 då studenterna skriver examensarbete.

Uppdaterad 2014-10-30//KP